петък, 8 юли 2011 г.

диви колене


Обяздил съм твоите,
диви колене.
Омекват ти дланите,
аз – не.

Препускам в теб и...
Чакай, спри.
Чуваш ли?
Дъхът ти крещи.

Няма коментари: