вторник, 1 юни 2010 г.

първоюнщене

Един пръст.
Два пръста.
Тли.
Четили.
Пет...и поувина!
Шест, ама догодина съм на училище.
Седем, първи А!
Догодина на девет.
Цели десет!
Аз ли? Единайсе!
Дванайсе, а ти?
Тринайсе, ама сички викат че съм поне на шеснайсе.
Оф, четернайсе.
Петнайсе, аре стига.
Шеснайсе, що питаш?
Седемнайсе, разкарай се от тука.
Осемнайсетне!!!

Що ли сме бързали?
.

Няма коментари: