четвъртък, 27 май 2010 г.

нафук


Мога.
Въздуха да глътна.
Вятъра да смачкам.
Слънцето да скрия.
Във следа от крачка.
Мога.
Но не искам.

Няма коментари: